Van Gogh…

Zeventien kilometer in de voetsporen van Van Gogh….

als we nog niet gek waren, dan werden we het alsnog,

om maar even vrijelijk Jules Deelder aan te halen die zelf het volgende rijmelaarde:

De zonnebloemen van Van Gogh

Zijn voor vier miljoen verkoch

en als’ie nog niet gek was,

dan werd’ie het alsnog….

Bargerveen

Over de Drentse ‘hoog’vlakte wandelen we door een landschap dat vast niet veel zal verschillen van wat Van Gogh hier, op zijn reis naar het barre noorden, rond 1880 aantrof. Kilometers lange, rechte wegen; rechtsaf, volg de weg 2 kilometer, linksaf, na 1,5 kilometer aan het eind weer links en ga zo maar door. Dit barre land, soms eindeloos maar vaak ook wonderschoon.

P1020432

Hier werd van veen, hoogveen om precies te zijn, turf gemaakt. Vermogende maatschappijen of families kochten land om te (laten) ontginnen. Geld, afkomstig uit Amsterdam, Dordrecht enzovoort. Vandaar namen als Nieuw-Amsterdam en Nieuw-Dordrecht. De vermogende familie Scholten vernoemde hun stuk land naar mevrouw Scholten: Klaziena(veen). Al die turfwinning brengt veel welvaart in deze contreien. Helaas komt daar door de crisis in de vorige eeuw een eind aan. De prijs van de turf daalt dramatisch en er ontstaat grote armoede.

P1020434

Om het veengebied te ontwateren en om de turf per schip af te voeren, zijn er veel kanalen gegraven. Er is in de tweede helft van de 19e eeuw zelfs geprobeerd om een vaarweg door de Hondsrug aan te leggen. De Hondsrug, oftewel de hoogvlakte van Drente, is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijden, toen hier een ijspakket van bijna een kilometer dik over het land schoof. Er kwamen enorme (zwerf)keien mee, die samen met knoertharde, dikke keileemlagen de aanleg van een verbindend kanaal toen onmogelijk maakten. Pas in 2012 bleek het, met nieuwe technieken, mogelijk om een vaarweg dwars door de Hondsrug te creëren.

Koning Willem-A;exanderkanaal

Nu niet voor de afvoer van turf maar ten behoeve van de pleziervaart. Door dit nieuwe stuk kanaal ontstaat een verbinding tussen Klazienaveen en Ter Apel en wordt het mogelijk een rondje, en een heel aardig rondje zelfs, te varen. Klazienaveen blijkt een prettige verrassing voor ons en op een mooie dinsdag wandelen we door het Bargerveen naar Emmen, waarvandaan we de bus terug nemen. Woensdag varen we door het nieuwe Koning Willem Alexanderkanaal naar het Veenmuseum, waar we voor een heel schappelijk prijsje mogen afmeren èn toegang tot het museum hebben.

Veenmuseum

Het nieuwe kanaal is prachtig en bestaat, naast een aantal vaste bruggen, uit twee sluizen. De ene is een spaarsluis, de afsluiting van het hoogste pand. De sluis hierna is een dubbele sluis, waarin we afdalen van het niveau van de Hondsrug.

Koppelsluis Koning Willem-Alexanderkanaal

Als die spaarsluis er niet zou zijn, zou het hoogste pand binnen de kortste keren leeg staan, omdat er van twee kanten alleen maar water verdwijnt. De 35.000 kubieke meter grond die tijdens het graven van dit nieuwe kanaal vrijkwam, is gebruikt om kades rond waardevol hoogveengebied aan te leggen in de hoop dat door het hoogveen vochtig te houden, heel langzaam weer meer hoogveen zal aangroeien.

Koning Willem-Alexanderkanaal

Het Veenmuseum is echt een aanrader, zeker als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van dit bijzondere gebied. Voordat we weer vertrekken, maken we nog een heel vroege wandeling door het veen en vinden Van Gogh toch eigenlijk zo gek nog niet.

P1020437

Dwars door het Veenmuseum vervolgen we onze weg. Plan is om ergens tussen de Duitse grens en het Veenmuseum nog een nachtje te blijven om dan morgenochtend de begeleidde vaart naar Haren via het Haren Ruitenbroekkanaal te ondernemen. Van een van de vele brug- en sluisheren horen we dat dat alleen ’s ochtends om 9 uur mogelijk is en dat we dat dus niet gaan redden want zij beginnen de bruggen en sluizen ook pas om 9 uur te draaien.

Veenvaart

Omdat we in Emmer Compascuum nog even een voorraad vuilniszakken bij de Aldi willen inslaan (die passen zo lekker in ons afvalbakje), is de brugwachter zo vriendelijk om ook even de Aldi in te lopen voor een boodschapje, waardoor we een klein kwartiertje later met elkaar de tocht kunnen vervolgen. Zo kan het gebeuren dat we vannacht slapen in Niemandsland met het bord Nederland achter en het bord Duitsland voor onze Knipmes. Hier is niemand de baas en laten wij nou toevallig niemand zijn….

P1020445